Specialer

Specialer

Vi er en gruppe på 4 fysioterapeuter der fagligt favner meget bredt.

Vi har alle videreuddannet os indenfor både fælles og forskellige interesseområder.

Vi kan hjælpe dig når du får akutte smerter.

Vi kan hjælpe dig når du har smerter der har stået på i lang tid.

Vi kan genoptræne dig efter overbelastninger eller skader.

Vi instruerer dig i, hvordan du kan undgå tilbagefald.

Vi har fysioterapeuter der er særligt uddannet inden for følgende områder.

Smerter i lænden

Smerter i lænden med eller uden udstråling er en almindelig tilstand. Man regner med, at 60-70 % af befolkningen vil få smerter i ryggen en eller flere gange i løbet af livet.
Det kan være svært at finde årsagen til rygsmerterne.

Lave rygsmerter kan være enten mekaniske eller et udtryk for tryk mod nerver.
Mekanisk smerte tilskrives ofte en forvridning af ryggen udløst af en “forkert” bevægelse i ryggen. Denne type smerte er et resultat af skader mod ryggens facetled, bruskskiver, ledbånd og muskler.

Den anden type smerte skyldes irritation eller tryk mod nerver, oftest på grund af en udposning af bruskskiven, en diskusprolaps.

Langt hovedparten af de mennesker der har smerter i ryggen inklusiv prolapser, har en god prognose.

Det vigtigste er at holde sig aktiv på trods af smerter.

Samtidig er det dog vigtigt for de mennesker, hvor symptomerne ikke bedres, får behandling.

Lænderyg lidelser behandles ikke ens. Behandlingen vil ofte bestå af træning og information. Træning skal målrettes de strukturer der medfører smerter i lænd og evt. ben.

I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at få ”hænder på” for at løsne muskelspændinger mv.

Udvidet rygudredning

I et samarbejde med Region Midtjylland tilbyder vi Udvidet rygudredning.

Udvidet rygudredning er et tilbud til patienter med længerevarende smerter i lænd og evt. ben eller patienter med tilbagevendende ryg- og ben smerter.

Formålet er at kunne klassificere rygproblemet og dermed finde den bedst mulige behandling og handlingsplan.

Udredning og behandlingsplan skal udføres indenfor 2 -3 konsultationer foretaget i løbet af 2-3 uger. Herefter sendes en rapport til egen læge, der beskriver undersøgelsens resultat og relevante forslag til videre forløb.

Udredningen foretages af specialuddannede fysioterapeuter på klinikken som er godkendt af Region Midtjylland. Undersøgelsen dækker over 1-3 konsultationer, hvor første konsultation vare en time og de næste varer ca. 25 min.

Med en henvisning fra din læge til udvidet rygudredning, kan vi tilbyde en tid inden for en uge, efter du har henvendt dig til klinikken.

Udvidet rygudredning koster det samme som almindelig fysioterapi.

Mekaniske smerter i ryggen

Smerter på denne baggrund tilskrives ofte forvridning af ryggen udløst af en “forkert” bevægelse i ryggen. Denne type smerte er et resultat af skader mod ryggens facetled, bruskskiver, ledbånd og muskler.

Fysioterapeuten vil ved en grundig undersøgelse, vurdere din muskelstyrke, stabilitet og smidighed over lænden.

Behandling:

Ud fra denne undersøgelse vil fysioterapeuten lave et individuelt træningsprogram, som løbende vil blive optimeret.

Træningsprogrammet vil også tage udgangspunkt i, om du helst vil træne her på klinikken, evt. på hold, i træningscenter eller hjemme.

I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at få ”hænder på” for at løsne muskelspændinger mv.

Udvidet rygudredning

I et samarbejde med Region Midtjylland tilbyder vi Udvidet rygudredning.

Udvidet rygudredning er et tilbud til patienter med længerevarende smerter i lænd og evt. ben eller patienter med tilbagevendende ryg- og ben smerter.

Formålet er at kunne klassificere rygproblemet og dermed finde den bedst mulige behandling og handlingsplan.

Udredning og behandlingsplan skal udføres indenfor 2 -3 konsultationer foretaget i løbet af 2-3 uger. Herefter sendes en rapport til egen læge, der beskriver undersøgelsens resultat og relevante forslag til videre forløb.

Udredningen foretages af specialuddannede fysioterapeuter på klinikken som er godkendt af Region Midtjylland. Undersøgelsen dækker over 1-3 konsultationer, hvor første konsultation vare en time og de næste varer ca. 25 min.

Med en henvisning fra din læge til udvidet rygudredning, kan vi tilbyde en tid inden for en uge, efter du har henvendt dig til klinikken.

Udvidet rygudredning koster det samme som almindelig fysioterapi.

Slidgigt i ryggen

Det er ikke muligt at fjerne slidgigtforandringer i ryggen, men undersøgelser har vist, at man ved træning kan mindske smerter og forbedre sit funktionsniveau.

Fysioterapeuten vil ved en grundig undersøgelse, vurdere din muskelstyrke, stabilitet og smidighed over lænden.

Behandling:

Ud fra denne undersøgelse vil fysioterapeuten lave et individuelt træningsprogram, som løbende vil blive optimeret.

Træningsprogrammet vil også tage udgangspunkt i, om du helst vil træne her på klinikken, evt. på hold, i træningscenter eller hjemme.

I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at få ”hænder på” for at løsne muskelspændinger mv.

Diskusprolaps i lænd

Smerterne ved en diskusprolaps er ofte værst i benet. Nogle gange er der også føleforstyrrelser i benet. Ind imellem kan der være nedsat kraft over foden.

Der er typisk en god prognose for diskusprolaps – det tager bare tid.

Behandlingen i form at træning skal sikre træningen følger og progredieres i forhold til den naturlige heling for diskusprolaps.

I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at få ”hænder på” for at løsne muskelspændinger mv.

Stenose i lænd

Stenose er en tilstand der kan opstå i hele rygsøjlen, hvor der i forskellige grader er en dårlig plads til nerverne i rygmarvs kanalen ofte pga. slidgigts forandringer i ryggen.

Fra lænde-rygsøjlen opstår smerterne i ballen og kan trække ned i det ene eller begge ben. Typisk er smerterne værst når man går.

Behandlingen: Det er ikke helt lige meget hvilke øvelser man laver, når man har stenose.

Træningen er rettet imod at skabe lidt bedre plads til nerverne.

I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at få ”hænder på” for at løsne muskelspændinger mv.

Har det ikke nok effekt, kan operation overvejes.

Skulder smerter

Vi kan hjælpe dig når du har smerter i skulderen som eventuelt trækker op i nakken eller ned i overarmen

Skulder smerter kan opstå akut eller over lang tid.

Den akutte skade opstår typisk som et fald på skulderen, et hiv / træk i skulderen eller under sport udøvelse.

Smerter i skulderen kan også opstå langsomt over lang tid. Nogle gang kan man finde årsagen til skulderproblemerne andre gange opstår symptomerne uden grund.

Behandling:

Efter en grundig undersøgelse vurdere vores fysioterapeut hvilken skadesmekanisme der ligger bag dine skuldersmerter og dermed hvilke øvelser du skal udføre og om du eventuelt også skal have vævsbehandling på din muskulatur.

Vi har fysioterapeuter der er særligt uddannet i at undersøge og behandle skulderproblematikker.

Idrætsskader / Motionsskader

Når man dyrker sport eller motion presser man ofte kroppen til grænsen. Nogle gange sker det, at man går lidt for langt, og man står tilbage med en akut skade eller en over belastning af muskler, sener eller led.

Ved en sportsskade, er det vigtigt at få kvalificeret behandling med det samme. Det vil mindske følgerne af skaden og afkorte genoptræningsforløbet.

Vores idrætsfysioterapeuter er videreuddannet igennem en længere kursusrække målrettet idrætsskader, behandling, træning og forebyggelse.

Gla:d træning for hofte og knæ

Slidgigt / artrose i hofte eller knæ kan trænes bedre.

Undersøgelser fra Syddansk universitet viser ved målrettet træning kan gener fra hofte og knæ reduceres betydeligt og man kan i mange tilfælde undgå operationer.

Træningen varetaget af specielt uddannede fysioterapeuter fra Syddansk Universitet i Gla:d konceptet.

Osteoporose – knogleskørhed

Osteoporose er en skjult sygdom, som rammer hver 3. kvinde og hver 8. mand over 50 år. Ofte opdages det først når der er brud på en knogle. Har man fået diagnosen osteoporose eller osteopeni betyder viden om sygdommen, at man kan bevare livskvaliteten. Nyeste forskning viser at samspillet mellem medicin, kost og træning kan forebygge brud og forhale sygdommen.

Osteoporose kursus

Er du interesseret i at vide mere om osteoporose, medicin, kost og træning har du mulighed for at deltage på vores osteoporose kursus.

Kurset består af 4 lektioner af en times varighed.

Den første lektion er en Individuel konsultation med en fysioterapeut med gennemgang af hele dit forløb. Vi gennemgår scanningsresultater, røntgen og taler om din t-score. Du vil blive undersøgt og testet, så vi kan finde dit niveau for træning. Efter første konsultation vil vi sammen lave en behandlingsplan, hvor målet er, at du kan bevare din livskvalitet, fortsætte med at være fysisk aktiv og gøre de ting du er glad for.

Kursets følgende 3 lektioner foregår på små hold med max. 6 deltagere, og vil være en blanding af viden og træning.

Du vil få viden om:

  • Hvad er osteoporose?
  • Forebyggelse af brud
  • Hjælp til at forstå dit scanningssvar og T-score
  • Sammenhænge mellem Medicin – Kost – Motion
  • Strategier til smertehåndtering
  • Stærk ryg – arbejdsstillinger, løfte- og bæreteknik og træning
  • Hensyn i hverdagen
  • Hensyn omkring fysisk aktivitet og træning
  • Knoglesund livsstil og fremtid

Træningen vil alle gange give dig inspiration til øvelser du kan lave hjemme. Du vil gå fra kurset med et individualiseret træningsprogram og viden om muligheder for et godt liv med osteoporose. Om du ønsker at fortsætte med træning på et hold, træning derhjemme eller noget helt andet afklares undervejs i forløbet.

Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Dorte With, Knoglesund, som underviser på Danske Fysioterapeuters kurser i Osteoporose. Kurset består af 4 timer sammen med en af vore uddannede osteoporose fysioterapeuter.

PÅKLÆDNING: Gerne træningstøj og indendørs sko.
TID: Opstart onsdag d. 2. feb. 2022 Kl. 14 – 15
PRIS: Kr. 1250,-
STED: Fysioterapeuterne, Nygade 1 b, 8600 Silkeborg
TILMELDING: Ring – 86824292 og hør nærmere.

Læs mere på knoglesund.dkosteoporose-f.dk, og på videnscenterforknoglesundhed.dk

Parkinson

Parkinson er en progredierende sygdom, der kan medføre fysisk inaktivitet.

Ved Parkinson syge kommer række symptomer lige så stille sniger sig ind hos den, der rammes.

Det er hovedsageligt bevægelsesevnen der rammes. Man får problemer med at bevæge sig normalt, alt går langsomt og trægt og der kan forekomme rystelser i arme eller ben og sommetider smertefulde muskelkramper.

Regelmæssig træning giver en bedre livskvalitet. Regelmæssig træning giver en følelse af velvære, bedre humør og gør at man kan klare hverdagens forskellige aktiviteter lettere. Regelmæssig træning holder hjerne ”skarp”.

Træner er Dorte With som har særlige kompetencer idenfor undersøgelse og træning af Parkinson patinterne.

Såler

Klinikken tilbyder at støbe individuelt tilpassede Formthotics indlægssåler. Formthotics Medical System er udviklet af sundhedsprofessionelle. De er dynamiske og fungerer derfor som en dynamisk enhed med din fod.

Løbestilsanalyse

Får du smerter i ryg, bækken, hofte, knæ eller fødder når du løber, eller skal du bare have nye løbesko.

Det er en god ide at få foretaget en løbestilsanalyse.

Du løber på et løbebånd og bliver samtidig filmet.

Optagelsen vil afsløre uhensigtsmæssige bevægemønstre, svag eller stram muskulatur.

Fysioterapeuten kan ud fra optagelsen analysere løbet. Her kan hun se uhensigtsmæssige bevægemønstre, svag eller stram muskulatur.

Ud fra analysen vil fysioterapeuten lægge et træningsprogram målrettet din problematik.

Book tid
kontakt@fysionygade.dk