86824292

Tilskudsmuligheder

Den offentlige sygesikringLige nu betaler den offentlige sygesikring ca. 40% af

regningen, når du er henvist af lægen. Denne afregning sker helt af sig selv. De resterende 60% skal du selv betale.

Sygeforsikringen

Er du medlem af Sygeforsikringen ” Danmark ” får du tilskud til din egen del af regningen. Tilskuddet er ca. halvdelen af regningen for gruppe 1, 2 og 5. Afregningen med ” Danmark ” sker automatisk når du har betalt din regning hos os.

Medicinkort

Hvis du har medicinkort fra kommunen, betaler kommunen den procentdel af regningen som svarer til din personlige tillægsprocent som står på kortet. Den del af regningen som kommunen skal betale har vi som regel mulighed for at sende direkte til kommunen.
www.sygeforsikring.dk

Forsikringer og sundhedsforsikringer

Hvor forsikringerne tillader det, har vi mulighed for at afregne direkte med dit forsikringsselskab. Vi skal blot have modtaget en skriftelig accept fra dit forsikrings selskab af, at de dækker behandlingsudgifterne.

Vederlagsfri fysioterapi

En del patienter med en kronisk lidelse som medfører et svært fysisk handicap kan få gratis fysioterapeutisk behandling. Om et handicap berettiger til “vederlagsfri” behandling afhænger af meget strikse regler som din læge eller fysioterapeut kan oplyse dig om.
Når du er omfattet af ordningen for “vederlagsfri” behandling, betaler du intet og vi afregner direkte med sygesikringen.

Genoptræningsplan

Er du blevet opereret eller undersøgt på et sygehus og har fået en genoptræningsplan betaler kommunen din genoptræning

Kom i kontakt os

Har du spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os ved at ringe på tlf.: 86 82 42 92 eller skrive til os via kontaktformularen.