Kontakt

Genoptræning

Genoptræning

Efter idrætsskader eller længerevarende sygdomsperioder er det vigtigt at optræne din krop, så du er i stand til at klare de fysiske belastninger og krav din krop udsættes for dagligt.

Genoptræningsplan

Har du været til undersøgelse, behandling på et sygehus eller blevet opereret, og har modtaget en genoptræningsplan, vil du blive genoptrænet vederlagsfrit.

Fysioterapeuten vil hjælpe dig med at sammensætte dit træningsprogram som tager udgangspunkt i din skade.
Du vil få mulighed for at træne på hold eller træne individuelt i vores træningscenter. Fysioterapeuten vil følge dig og vil løbende justere dit træningsprogram.

GLA:D – hofte og knæ hold

GLA:D er et evidensbasere træningsforløb til patienter med hofte- og eller knæartrose ( slidgigt ).

Forskning viser, at man med den rette træning kan skære ned på medicin forbrug, øge funktionsniveauet og udskyde behovet for en operation.
Træningen varetages af GLAiD-instruktør. Instruktøren har gennemført kursus i GLAiD – konceptet, og har dermed et indgående kendskab til den nyeste viden og behandling af slidgigt / artrose i knæ- og hofteled.
Forløbet indeholder to individuelle konsultationer og 12 gange holdtræning inklusiv teoretisk undervisning.
Du kan også deltage selvom du er skrevet op til operation.
For yderligere spørgsmål: kontakt klinikken.

GLA:D ryg – hold

GLA:D® Ryg er et nyt behandlingstilbud til patienter med langvarige eller tilbagevendende rygsmerter, der påvirker hverdagen negativt. Tilbuddet er udviklet af forskere og behandlere på SDU.  Programmet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af patienter med rygsmerter og bygger på principper for hjælp-til-selvhjælp på samme måde som GLA:D® for patienter med knæ- og hoftesmerter. Mål med GLA:D Ryg er at øge din egen håndtering gennem større viden og bedre fysisk formåen.

Forløbet består af:
2 individuelle konsultationer med undersøgelse, information og introduktion til træningen. 2 undervisningssessioner af en times varighed, hvor man lærere om ryggen, smerter og hvordan man kan tackle hverdagens krav med smerter. 8 ugers træning to gange om ugen á en times varighed.
Til træningen skal du have tøj på du kan bevæge dig i og indendørs sko.

Pris med henvisning: kr. 2650,66 for hele forløbet.
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du få op til kr. 1.341,00 tilbage afhængig af om du deltager hver gang.

Pris uden for sygesikringen: kr. 3.500,00
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark får du op til kr. 1.341,00 tilbage afhængig af om du deltager hver gang.

Boldhold

Har du problemer med ryggen? – døjer du med stive led og muskler? – har du dårlig holdning? – har du nakkesmerter? – eller trænger du bare til at give din krop et løft? – så prøv træning med bold.
Bolden er motiverende – særdeles effektiv – og bringer legebarnet frem i enhver.
Uanset alder – fysisk status – eller helbred kan du få glæde af boldtræning.
Træningen foregår på små hold med 4 – 10 deltagere og ledes af en fysioterapeut.

Ryghold

Rygholdet er for dig, der har haft rygsmerter gennem kortere eller længere tid – med eller uden udstråling til ben.
Rygtræningen foregår både i vores træningsudstyr og på store træningsbolde samt med elastikker. Vi styrketræner med fokus på ryggen, konditionstræner samt træner balancen.
Du undervises af en af vores fysioterapeuter. Der vil altid blive taget individuelle hensyn. Du undgår dog ikke at få sved på panden.
Træningen foregår på små hold med 4 – 10 deltagere og ledes af en fysioterapeut.

Osteoporosehold

Alle har godt af at røre sig hver dag, men som osteoporosepatient kan du have særlig gavn af motion. Motion forebygger nemlig knoglebrud og lindrer samtidig dine smerter.
Træningen foregår på små hold med 4 – 10 deltagere hvor hver træningsseance tager 45 – 60 minutter. Træningen varetages af en fysioterapeut, og der vil altid blive taget individuelle hensyn.

Sclerosehold

Der er ikke to tilfælde af sclerose, der er ens. Symptomer, alder og aggressiviteten af sygdommen varierer meget fra person til person.
Uanset hvilken form for dissemineret sclerose du har, har du muligheden for selv at være aktivt deltagende i forsøget på at mindske, og eventuelt bremse nogle af de symptomer, som netop du døjer med.
På vores hold vil der være fra 3 til 8 deltager. Træningen vil blive planlagt efter individuelle behov, og du vil være under supervision af en fysioterapeut under hele forløbet.

Neuro-hold

På vores neuro-hold træner vi dig, der har en medført neurologisk lidelse.
På disse hold træner vi også dig, der har fået en blodprop i hjernen eller har pådraget sig anden neurologisk lidelse, som bevirker at du har fået et funktionstab.
Træningen tilrettelægges individuelt efter den enkeltes fysiske formående.
Træningen foregår på små hold med 4-10 deltager ledet af fysioterapeut.

Parkinsonhold

Parkinson er en progredierende sygdom, der kan medføre fysisk inaktivitet. Undersøgelser viser, at parkinsonramte har langt større risiko for at blive fysisk inaktive sammenlignet med jævnaldrende.
Regelmæssig træning giver en bedre livskvalitet. Regelmæssig træning giver en følelse af velvære, bedre humør og gør at man kan klare hverdagens forskellige aktiviteter lettere. Regelmæssig træning holder hjerne ”skarp”.
Træningen foregår på små hold med 4-10 deltager ledet af fysioterapeut.

Balancehold

Få styr på balancen. Din evne til at holde balancen er helt afgørende for de fleste dagligdags aktiviteter. Balanceholdet er for dig med balanceproblemer, uanset om de er opstået som følge af sygdom eller er aldersbetinget.
Træningen foregår på små hold med 4-10 deltager ledet af fysioterapeut.

Selvtræning

Har du fået lagt et træningsprogram af en af vores fysioterapeuter, har du mulighed for at selvtræne i vores træningssal. Selvtræning er for dig der vil have mulighed for at træne mere fleksibelt.

Kom i kontakt os

Har du spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os ved at ringe på tlf.: 86 82 42 92 eller skrive til os via kontaktformularen.